İletişim
0312
232 60 65

Aşağıdaki başvuru formunu doldurabilir veya varsa cv'nizi doğrudan yükleyebilirsiniz.

Fotoğraf Ekle

En önemli başarı anahtarımız insandır...

Vektörel Bilişim’de, insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, eğitim Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları, Vektörel Bilişim’in hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları’nı yürütür.


Çalışanlar Kendi Kariyer Planlarını Kendileri Yaparlar

Vektörel Bilişim’de her çalışan kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Vektörel Bilişim, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir.


Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

Açık performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı dolayısıyla oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilen hedefler le karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Vektörel Bilişim’de çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.


Yetkinlik Bazlı Kariyer Gelişimi

Yetkinlikler, seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması, kariyer fırsatları, terfiler, proje ekipleri gibi çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespitinde önem taşır. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim tasarımları ve kariyer planlarının oluşturulması bütün İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri’nin temelini oluşturur.


Kariyer Fırsatları Programı

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar için önceliği, iç kaynaklara yani kurum çalışanlarına veririz. Görevler ve gerektirdiği nitelikler kurum içi iş ilanımız olan Kariyer Fırsatları Bülteni aracılığı ile çalışanlara duyurulur. Göreve kendisini uygun bulan iç adaylar, herhangi bir kişi veya yöneticiden onay almadan kendileri başvurabilirler. Kriterlere uyan adaylar yöneticilerini bilgilendirirler ve göreve seçim sürecine davet edilirler.


CV Ekle
Hazır özgeçmişinizi pdf , jpeg, word formatlarında yükleyiniz.
top