İletişim
0312
232 60 65
23.09.2019

 

Video Editing Kursu Video Montaj Kursu
Video Editing Kursu Video Montaj Kursu (Adobe After Effect Kursu, Adobe Premiere Kursu)
aftereffect kursu
Video Editing Kursu Video Montaj Kursu (İleri C Sharp Eğitimi) Tanımı

Geliştirilen yazılım projelerinin ekip çalışmasına uygun, genişleyebilir, yüksek verimli ve hızlı olması gerekmektedir. Günümüz piyasa koşullarında geliştirilen ürünlerin en azından bu özelliklere sahip olması istenmektedir. İleri Yazılım ve Mimari Geliştirme Eğitimi’nin amacı da bu isterlerin maksimum düzeyde gerçekleştirilmesini sağlayacak teknik bilgiyi katılımcılara aktarmaktır. Eğitimin en önemli özelliği gerçek proje deneyimlerinin üzerine kurgulanmasıdır. Katılımcılar, proje deneyimi yüksek eğitmenler eşliğinde gerçek hayat senaryoları baz alınarak bir yazılım mimarisi oluşturmayı ve çalışır hale getirmeyi öğreneceklerdir.

Video Editing Kursu Video Montaj Kursu (Adobe After Effect Kursu, Adobe Premiere Kursu) Katılım Şartları

C# Programlama Dili bilgisine sahip olmak ve Object Oriented Programlama ilkelerine hakim olmak.

Video Editing Kursu Video Montaj Kursu (Adobe After Effect Kursu, Adobe Premiere Kursu)'na Kimler Katılmalı?

Temel ve Orta düzey masaüstü ve uygulamaları geliştirebilen ve proje geliştirme deneyimlerini üst seviyelere çıkarmak isteyen, geliştirdiği projelerde kurumsal mimari yapılarını uygulamak isteyen, gerçek hayat uygulamalarında kullanılan teknikleri öğrenmek isteyen yazılımcılar bu eğitime katılabilirler.

Video Editing Kursu Video Montaj Kursu (Adobe After Effect Kursu, Adobe Premiere Kursu) Eğitim Süresi

100 Saat + Etüt / Eğitmen Eşliğinde / Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Video Editing Kursu Video Montaj Kursu (Adobe After Effect Kursu, Adobe Premiere Kursu) Tamamlandığında Kazanılacak Nitelikler

Katılımcı; Kurumsal framework geliştirip kullanabilecek, SOLID Prensiplerine uygun yazılım geliştirebilecek, Design Pattern’leri uygulamasında kullanabilecek ve uygulayabilecek Test Güdümlü Programlama konusuna hakim olacak, Asenkron uygulama geliştirme süreçlerine hakim olacak, Kurumsal uygulamalarda kullanılan thirdparty kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olacak ve bunları uygulayabilecek

Video Editing Kursu Video Montaj Kursu Uluslararası Sertifikasyon
 • Microsoft Certified Solution Developer
 • MCSD Windows Developer
 • MCSD Web Developer
 • MCSD Enterprise Applications Developer
yazilim_kursu_ankara
Video Editing Kursu Video Montaj Kursu Sonunda Alınabilecek Sertifikalar
 • Ders Devam Oranı
 • Sınav Başarı Oranı
 • Alacağınız Belge
 • %85
 • %70
 • MEB Onaylı Programcılık Sertifikası
 • %85
 • %70
 • Başarı Belgesi
 • %90
 • %85
 • Üstün Başarı Belgesi
 • %70
 • %50
 • Katılım Belgesi

Sektörlerin yazılım geliştirme departmanlarında yazılım mühendisi olarak kolaylıkla pozisyon sahibi olabilirsiniz. Ayrıca Web Yazılım Kursu aldığınızda Freelance olarak web tasarımları yapıp, aspx - MSSQL ikilisiyle birlikte yaptığınız tasarımların arka planında çalışan web yönetim paneli oluşturabilirsiniz. C# ve net framework ile yaptığınız web sitelerini müşterilerinize sunabilirsiniz. Şirketlerin yazılım geliştirme departmanlarında kolaylıkla iş bulabilirsiniz Ayrıca Microsoft iş ortaklarında da Yazılım Uzmanı olarak görev yapabilirsiniz.

İleri C# Kursu, İleri C sharp Eğitimi, İleri Web Yazılım Kursu, İleri .NET Kursu, Bilgisayar Programcılığı Kursu, SQL Kursu, C# Programlama kursu, veritabanı uzmanlığı kursu,C# eğitimi,yazılım mühendisliği kursu,microsoft yazılım programcılık uzmanlığı kursu ankara,İleri MVC Kursu

 1. SingleResponsibility
 2. Open Closed
 3. LiskovSubstitution
 4. InterfaceSegregation
 5. DependencyInversion
 1. C# 6.0 Programlama Dili
 2. Metot Oluşturma, Hata Yakalama
 3. Grafik Arayüzü için Uygulama Geliştirme
 4. Class Oluşturmak ve Güvenli Koleksiyon Yapıları Kullanmak
 5. Kalıtım Kullanarak Class Hiyerarşisi Oluşturmak
 6. Veri Okuma ve Yazma
 7. Veritabanı Erişimi
 8. Uzak Veriye Erişim
 9. Uygulama İçin Kullanıcı Arayüzü Oluşturma
 10. Uygulama Performansının Geliştirilmesi
 11. Unmanaged Code Entegrasyonu
 12. Tekrar Kullanılabilir Tipler ve Kütüphaneler Oluşturma
 13. Verinin Şifrelenmesive Şifreli Verinin Çözülmesi
 1. Çekirdek Veritabanı Kavramlarını Anlama
 2. Veritabanı Nesneleri Oluşturma
 3. Veri Kurgulama
 4. Veri Depolamayı Anlama
 5. Bir Veritabanını Yönetme
 6. MSSQL Veritabanı ve Tablo
 7. Veritabanı Yönetimi
 1. Microsoft SQL Server 2014 Giriş
 2. T-SQL Sorgulaması Giriş
 3. SELECT Sorgusu Yazma
 4. Çoklu Tablolarda Sorgulama
 5. Verileri Sıralama ve Filtreleme
 6. SQL Server 2014 Veri Türleri ile Çalışmak
 7. Veri Değiştirmek için DML Kullanma
 8. Dahili Fonksiyonları Kullanma
 9. Verileri Gruplama ve Toplama
 10. Alt Sorguları Kullanma
 11. Tablo İfadelerini Kullanma
 12. Set Operatörlerini Kullanma
 13. Pencere Sıralamaları, Offset ve Toplama Fonksiyonları Kullanımı
 14. Guplandırma ve Pivoting
 15. Store Procedure'lerin Kullanımı
 16. T-SQL ile Programlama
 17. Hata İşleme Uygulamaları
 18. Transaction'ları Uygulama
 19. Sorgu Performanslarını İyileştirme
 20. SQL Server Meta Sorgulama
 1. Bir Web Sayfası Oluşturmak
 2. Etkileşimli Web Sayfası Oluşturmak
 3. XML, Data Objects ve WCF ile Çalışma
 4. Verilerle Çalışmak
 5. İstemci Taraflı Script ile Çalışmak
 6. Web Uygulamalarında Sorun Giderme ve Hata Ayıklama
 7. Web Uygulamaları Yapılandırma ve Yönetme
 1. Yaşam Döngüsü Uygulama Yönetimi
 2. HTML 5 Kullanarak Arayüz Oluşturma: Metin, Grafik, Medya
 3. HTML 5 Kullanarak Arayüz Oluşturma: Organizasyon, Girdi ve Doğrulama
 4. CSS'i Anlamak: İçerik Akış, Konumlandırma ve Stil
 5. CSS'i Anlamak: Layoutlar
 6. CSS Kullanarak Metin Akışı Yönetme
 7. CSS Kullanarak Grafik Arayüzü Yönetme
 8. CSS JavaScript ve Kodlamayı Anlamak
 9. Animasyon Oluşturma, Grafiklerle Çalışma
 10. JavaScript Dokunmatik Arayüz Kodlama, Cihaz ve İşletim Sistemi Kaynakları
 1. OOP - Object-Oriented Programming
 2. Collections
 3. Interfaces
 4. Exceptions
 5. Threading
 6. Reflection
 7. System.IO ve Stream ve Serilization
 8. Windows Services ve Event Log
 9. Deployment
 10. Dağıtık Uygulamalar ve Mobil Teknolojiler - LINQ
 11. Ajax 4
 12. IIS Configrasyonu
 1. HTML ve CSS'e Genel Bakış
 2. HTML 5 Sayfaları Oluşturma ve Şekillendirme
 3. JavaScript'e Giriş
 4. Kullanıcı Girişi ve Veri Toplamak İçin Form Oluşturma
 5. Uzaktan Veri Kaynağı ile İletişim
 6. CSS3 Kullanarak HTML 5 Stillendirme
 7. JavaScript Kullanarak Nesneleri ve Yöntemleri Oluşturma
 8. HTML 5 API'leri Kullanarak Interaktif Sayfaları Oluşturma
 9. Web Uygulamaları Çevrimdışı Desteği Ekleme
 10. Adaptif Kullanıcı Arabirimi Uygulama
 11. Gelişmiş Grafik Oluşturma
 12. Kullanıcı Arabirimi Animasyonu
 13. Web Soketleri Kullanarak Gerçek Zamanlı İletişim Uygulanması
 14. Web Worker Süreci Oluşturma
 1. ASP.NET MVC 5 Keşif Süreci
 2. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Tasarımı
 3. ASP.NET MVC 5 Modelleri Geliştirme
 4. ASP.NET MVC 5 Kontrolörleri Geliştirilmesi
 5. ASP.NET MVC 5 Viewlerini Geliştirme
 6. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarını Test Etme ve Hata Ayıklama
 7. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Yapılanması
 8. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Stilleri Uygulamak
 9. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Duyarlı Sayfa İnşaası
 10. JavaScript ve JQuery Kullanarak Duyarlı MVC Web Uygulamaları
 11. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Erişimi Denetleme
 12. Esnek Bir ASP.NET MVC 5 Web Uygulaması İnşaa Etmek
 13. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları içinde Windows Azure Kullanma
 14. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları içinde Web API'lerin Uygulanması
 15. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları İstekleri Taşıma
 16. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Dağıtımı
 1. Bulut Teknolojileri ve Servislere Genel Bakış
 2. Data Using Entity Kullanarak Sorgulama ve Kurgulama
 3. ASP.NET ve Web API Servislerini Oluşturmak ve Bitirmek
 4. ASP.NET Web API Hizmetlerini Genişletme ve Güvenliğini Sağlama
 5. WCF Servis Oluşturma
 6. Hosting Hizmetleri
 7. Windows Azure Servisi
 8. Servislerin Dağıtımı
 9. Windows Azur Depolama
 10. İzleme ve Teşhis
 11. Kimlik Yönetimi ve Erişim Kontrolü
 12. Servisleri Ölçeklendirme
 13. EK A: WCF Servileri Tasarımı ve Genişletme
 14. EK B: WCF Servisleri Uygulama Güvenliği
 1. 01. Masaüstü Uygulaması - 1 (Ortak Proje)
 2. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 3. UML - MSF - Tasarım ve Proje Yönetimi
 4. Uygulamalı Proje çalışması
 5. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
 6. 02. Masaüstü Uygulaması - 2 (Kişisel Proje)
 7. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 8. UML - MSF - Tasarım ve Proje Yönetimi
 9. Uygulamalı Proje çalışması
 10. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
 11. 03. Web Uygulaması - 1 (Ortak Proje)
 12. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 13. UML - MSF - Tasarım ve Proje Yönetimi
 14. Uygulamalı Proje çalışması
 15. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
 16. 04. Web Uygulaması - 2 (Kişisel Proje)
 17. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 18. UML - MSF - Tasarım ve Proje Yönetimi
 19. Uygulamalı Proje çalışması
 20. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
Ekim Ayı Eğitim Takvimi
Eğitim Programı Ders Günleri Ders Saatleri İndirim Oranı Baş. Tarihi
Bit. Tarihi
Ön Kayıt
Video Editing-Montaj Kursu Salı-Perşembe-Cumartesi-Pazar 18:30-21:30 % 20 01.10.2019
02.12.2019
Video Editing-Montaj Kursu Salı-Perşembe 18:30-21:30 % 25 15.10.2019
24.12.2019
 • Katılım Belgesi
 • Başarı Belgesi
 • Üstün Başarı Belgesi

Bilgi İstiyorum

Sms ve e-posta ile bilgilendirilmek istiyorum
kod

Formda yer alan 'Katılımcı Bilgileri' sekmelerini doldurmanız halinde Ön Kayıt talebiniz sistemimize ulaşacaktır. Bilgileriniz Ön Kayıt Listesine başvuru sırasına göre otomatik işlenecektir. Birden fazla eğitim konusunda, güncel olan birden fazla tarihte ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön Kayıt işlemleri sırasında, herhangi bir aksaklıkla karşılaşmanız halinde lütfen Eğitim Sorumlularımız ile iritibat kurunuz.

0312
232 60 65
top