)
İletişim
0312
232 60 65
22.01.2021

Java Kursu ve Android Kursu
Java Yazılım Uzmanlığı Eğitimi - Java, Oracle, JSF, Hibernate
Java_Kursu_ankara
Java Kursu ve Android Kursu (Java & Android Eğitimi) Tanımı

Java Eğitimi, çok yaygın olarak kullanılan programlama platformlarından biri olan Java ve bu platforma has programlama dilinin verildiği eğitimdir. Günümüzde Java, web tabanlı ticari uygulamalardan uzay teknolojilerine kadar çok fazla alanda karşımıza çıkmaktadır. Java Eğitimimiz ile bu programlama diline çok iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğitimin amacı, Java'nın bütün inceliklerini öğretip, uygulamaya dair bir eğitim vermektir. Program dahilinde Java teknolojileri ele alınır ve donanımlı Java yazılımcıları yetiştirilir. Java Eğitimi diğer programlama dillerini kavramanızda,bakış açınızı genişletmenizde de yararlı olacaktır.

Yazılım Kursu (Java Kursu Ankara) Katılım Şartları

Eğitime katılacak kişinin Temel Office bilgisine sahip olması yeterlidir.

Java Kursu Android Kursu (Java Eğitimi)'ne Kimler Katılmalı?

Oracle Java Eğitimi önümüzdeki yıllarda sosyal hayatımızda etkisini bu gün olduğundan daha da fazla artıracaktır. Projelerini masaüstü, web ve Mobil platformuna taşımak isteyenler bu eğitime katılabilirler. Java Kursu alan Java Yazılım Uzmanları,Tüm Dünyada gerek part-time gerekse tam gün iş bulma imkanına sahiptirler. Pekçok şirket artık bünyesinde web, masaüstü ya da mobil Java Yazılımcı barındırıyor. Bu eğitimi alarak Masaüstü, Web ve Mobil platformlarında çalışan Java Temelli Yazılımlar geliştirebilirsiniz. Programlama alanında Java ile uzmanlaşmak isteyen Bilgisayar Mühendisleri, Elektrik Elektronik Mühendisleri, Gömülü sistemler ile çalışanlar, Platform Bağımsız yazılım geliştirmek isteyen Programcılar katılabilir.

Java Kursu ve Android Kursu(Java Yazılım Uzmanlığı) Eğitim Süresi

180 Saat + Etüt / Eğitmen Eşliğinde / Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Java Kursu Tamamlandığında Kazanılacak Nitelikler

Vektörel Bilişim tarafından profesyonelce tasarlanmış müfredat ve ders materyalleri ile sağlanan JAVA Kursunun ardından Ankara Java Kursları Tavsiye olarak Vektörel Bilişim tarafından yapılacak sınavda katılımcılar Java Yazılım Uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Eclips IDE'sini etkili şekilde kullanmayı öğreneceksiniz. Java Programlama dilini Nesne yönelimli olarak kullanırken aynı zamanda Java yazılımlarınızda katmanlı mimari yapısını oluşturmuş olacaksınız. Kursun ilk aşamasında java masaüstü uygulamaları geliştireceksiniz, ikinci aşamasında HTML 5, CSS3, JavaScript JQuery, JSF, Hibernate gibi teknolojileri kullanarak web tabanlı Java Otomasyonları geliştireceksiniz. Üçüncü bölümde Android Kursu ile Android Mobil Uygulamalar geliştirebileceksiniz.

Java Kursu Uluslararası Sertifikasyon
 • Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer
 • Java EE JSF Developer Certified Expert
 • Java EE Web Service Developer Certified Professional
 • Java EE Enterprise JavaBeans Developer Certified Professional
 • Oracle Database SQL Expert
java_kursu_ankara
Java Kursu - Java Yazılım Uzmanlığı Eğitimi Alınabilecek Sertifikalar
 • Ders Devam Oranı
 • Sınav Başarı Oranı
 • Alacağınız Belge
 • %85
 • %70
 • MEB Onaylı Programcılık Sertifikası
 • %85
 • %70
 • Başarı Belgesi
 • %90
 • %85
 • Üstün Başarı Belgesi
 • %70
 • %50
 • Katılım Belgesi
Java Kursu'nun İş Sektöründeki Yeri

Sektörlerin java geliştirme departmanlarında Java Yazılım Mühendisi olarak kolaylıkla pozisyon sahibi olabilirsiniz. Ayrıca Web Yazılım Kursu aldığınızda Freelance olarak web tasarımları yapıp, JSF Hibernate ikilisiyle birlikte yaptığınız tasarımların arka planında çalışan web yönetim paneli oluşturabilirsiniz. Java ile yaptığınız web sitelerini müşterilerinize sunabilirsiniz. Şirketlerin yazılım geliştirme departmanlarında kolaylıkla iş bulabilirsiniz Ayrıca Oracle iş ortaklarında da Java Yazılımcısı olarak görev yapabilirsiniz.

Java Kursu Ankara Metin Bulutu

Java kursu ankara java Kurs,Java DersiJava Kursları, Java Eğitimi, java Programlama Dersleri,Oracle Eğitimi, Oracle Kursu, Java Kursu Fiyatları Java programlama,Java Programlama Kursu,Java Eğitimi Ankara, Java Eğitimleri, Java EE, Java SE, Java Uzmanı Eğitimi

 1. Java Platformuna Genel Bakış
 2. Nesnesel Düşünme
 3. Java Diline Giriş
 4. Değişkenlerle Çalışmak
 5. Nesnelerle Çalışmak
 6. Operatörler ve Karar Yapıları
 7. Dizi Oluşturma ve Kullanma
 8. Döngü Oluşturma ve Kullanma
 9. Metotlarla Çalışmak
 1. Kurucuları ve Kapsülleri Kullanma
 2. Gelişmiş Nesne Tabanlı Kavramlar
 3. Java Söz Dizimi ve Sınıf Yapısı
 4. Encapsulation ve Polimorfizm
 5. Sınıf (Class) Tasarımı
 6. İleri Düzey Sınıf Tasarımı
 7. Java Arabirimleri ile Kalıtım
 8. Jenerik ve Koleksiyonlar
 9. String İşleme
 10. Exceptions
 11. I/O Temelleri
 12. Threading
 13. Eşzamanlı Çalışma
 14. JDBC ile Veritabanı Uygulamaları
 15. Yerelleştirme
 1. Oracle Veritabanına Giriş
 2. SQL'de SELECT Kullanımı
 3. Veri Filtreleme ve Sıralama
 4. Tek Satır Fonksiyon Kullanımları
 5. Dönüşüm Fonksiyonları ve Koşullu İfadeler
 6. Grup Fonksiyonları Kullanımı
 7. Çoklu Tablo Girişleri Kullanımı
 8. Sorgu Çözümleri için Alt Sorguları Kullanma
 9. SET Operatörleri
 10. Veri Manipülasyon Durumları
 11. DDL Tabloları Oluşturma ve Yönetme
 12. Kullanıcı Erişim Kontrolleri
 13. Şema Nesneleri Yönetimi
 14. DATA Sözlüğü Görünümleri ile Objelerin Yönetimi
 15. Büyük Veri Setleri
 16. Farklı Zaman Dilimi Yönetimi
 17. Alt Veri Sorguları Kullanma
 1. POJO (Plain Old Java Object)
 2. Session Factory
 3. Hibernate Query Language (HQL)
 4. JDBC
 5. JPA 2 Giriş
 6. Associations
 7. Entity Manager Factor
 8. CRUD İşlemleri
 9. Entity Lifecycle ve CallBacks
 10. JPQL
 11. Transaction Yönetimi
 12. Performans Ayarlama
 1. Faces-config.xml
 2. Faces Servlet
 3. Doğrulayıcılar
 4. Sayfa Gezinme
 5. Bean Yönetimi ve IOC
 6. Özellik Bağlama
 7. UI Bileşen Modeli
 8. Model ve Görünüm Bağlama
 9. Lifecycle Talebi
 10. Dönüşüm ve Doğrulama
 11. Navigasyonlar
 12. Sistem Olayları
 13. İstemci Davranışları
 14. Resource Handling
 15. Özelleşmiş Bileşen Geliştirme
 16. Composite Bileşen Geliştirme
 17. Exception Handling
 18. Bookmarking ve görünüm Parametreleri
 19. Page templating with Facelets
 20. En İyi Uygulamalar
 21. Prime Faces
 22. Kurulum ve Konfigürasyon
 23. Component Suit Kullanımı
 24. AJAX ile Prime Face
 25. Mobil JSF ile Dokunmatik Yüzey
 26. AJAX Push / Comet Etkinleştirilmesi
 27. Stiller ile Prime Faces
 1. SOAP (Simple Object Access Protocol)
 2. WSDL (Web Service Definition Language)
 3. Web Servis İstemcisi JaxWS
 4. Web Servis Sunucusu JaxWS
 1. IOC (Inversion of Control)
 2. Spring Basics
 3. Spring IOC Container
 4. XML ve Açıklamalar
 5. AOP (Aspect Oriented Programming)
 6. JPA ile Veri Katmanı Entegrasyonu
 7. Transaction Yönetimi
 8. Spring ve Test Etme
 9. Spring Güvenliği
 10. Planlama ve Thread Toplama
 1. Java Programlama Dili
 2. Java Sanal Makinası
 3. JDK ve JRE
 4. Java Programlama için Makina Ayarları
 5. Merhaba Dünya
 6. Metin Editörü Kullanma
 7. Bir IDE Kullanma
 8. Java Temel Veri Türü
 9. Adlandırma
 10. Diziler
 11. Kontrol Akışı
 12. If / Else ve Switch
 13. Switch Deyimi
 14. While Döngüsü
 15. For Döngüsü
 1. Object Oriented Programlama Eğitimi
 2. Objeler
 3. Class'lar
 4. Inheritence (Miras)
 5. Interface (Arayüz)
 6. IModifier Access
 7. Constructors
 8. Metot Overriding ve overloading
 9. Poliforfizm (Polymorphism )
 1. Java Koleksiyonlar
 2. Interfaces
 3. Uygulamalar
 4. Numaralandırılmış Türler
 5. Serileştirme
 6. Deserializing
 1. Android Projesi Oluşturma
 2. Eclipse
 3. Komut Satırı
 4. Uygulamanızı Çalıştırma
 5. Projeyi Emulatörde Çalıştırma
 6. Android Uygulama Bileşenleri
 7. Uygulama Yaşam Döngüsü
 8. Projeyi Değiştirme
 9. Faaliyet İsimlerini Değiştirme
 1. Görünümler
 2. Görünümleri Kullanma
 3. Uygulama için Görünüm Ekleme
 4. List View ve List Activity
 5. List Activity Kullanımı
 6. ListView Ekleme
 7. Liste Elemanı için Olay Ekleme
 1. Amaçlar
 2. Açık Intents
 3. Örtük Intents
 4. Android Eylemleri
 5. Veri Transferi
 6. Çağrı Etkinlikleri
 7. Doğrudan Aramalar
 8. Arama Sonuçları
 9. Bir IntentFilter Kaydı
 1. Özelleşmiş Görünümlerin Farklı Kullanımları
 2. Mevcut Görüntülemeleri Değiştirme
 3. Adım Adım
 4. OnDraw
 5. Tam Resim
 1. Diyaloglar
 2. İletişim Alt Sınıfları
 3. Kullanıcı Tanımlı Diyalog Oluşturma
 4. Diyalog Tema ile Aktiviteler
 5. Toasts
 1. Menüler
 2. Java Kodu ile Menü Oluşturmak
 3. Bir Kaynak Dosyadan menü Oluşturmak
 4. Select Olayları
 5. Alt Menüler
 6. Context Menüler
 7. Context Menü Seçimini Taşıma
 8. Ek Menü Öğe Ayarları
 9. Onay Kutuları ve Radio Butonları
 10. Kısayol Tuşları
 11. Menü Öğesi Tıklama Olay Dinleyici
 12. Intents
 13. WebView
 1. Android Depolama Seçenekleri
 2. Paylaşılan Tercihler
 3. Dahili Depolama
 4. SQLite Veritabanları
 5. Network Bağlantısı
 6. İnternete Bağlanma
 7. Dosya Giriş Çıkış
 8. Kaynak Dosyaları Dahil Etme
 9. Aktivite Durumunu Kaydetme
 1. Uygulama içi SQLite
 2. SQLite Kütüphanesi
 3. SQLite OpenHelper
 4. SQLite Veritabanı
 5. Cursors (İmleçler)
 6. Android için Veritabanı
 7. Android içerik Sağlayıcılar
 1. Bir Bildirim Oluşturma
 2. Bildirim Eylemleri
 3. Bildirim Yöneticisi
 1. Android Güvenlik Mimarisi
 2. Android İzin Modeli ve Üçüncü Parti Uygulamalar
 3. Güvenlik Bileşeni ve Depolanan Verileri Koruma
 4. İstemci - Sunucu İletişim Güvenliği
 1. Uygulamanızı Yayına Hazır Hale Getirmek ve Reklam Almak
 2. Android uygulamaları ve Fatura İşlemleri
 3. Lisanslama ve Uygulama İzleme
 4. Uygulamaların Yayınlanması
 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi

Tümünü Gör

suna-ak1.png
Suna Ak / Java & Android Yazılım Kursu 03.10.2020
Hocamızın uygulamalı olarak ders işleyişi ödev vermesi beni daha çok eğitime bağlıyor.
ali-gulveren.png
Ali Gülveren / Java & Android Yazılım Kursu 01.09.2020
Sınıftaki arkadaşlarımız iyi gayet verimli bir eğitim alıyoruz. Hafta sonu geldiğim için hafta içi dersleri tekrar ediyorum ödevleri yapıyorum.
sinan-kuzu.png
Sinan Kuzu / Java & Android Yazılım Kursu 29.08.2020
Hocamızın ders işleyişi,konuları anlatımı verimli geçiyor.
muge-yildiz.png
Müge Yıldız / Java & Android Yazılım Kursu 27.08.2020
Sınıfça ayrı bir uyum yakaladık. Dersleri hocamızın sayesinde oldukça verimli işliyoruz.
suna-ak.png
Suna Ak / Java & Android Yazılım Kursu 19.08.2020
Hocamızın uygulamalı olarak ders işleyişi ödev vermesi beni daha çok eğitime bağlıyor.
ceyda-boz.png
Ceyda Boz / Java & Android Yazılım Kursu 14.08.2020
Hocamız dersi uygulamalı ve tekrarlı işlediğinden kolay anlıyorum. Ders sonunda yapılan sınavlardan ise kendi başarımı ya da eksik durumumu görebiliyorum.
hazal-uyuk1.png
Hazal Uyuk / Java & Android Yazılım Kursu 14.08.2020
Hocamız dersi uygulamalı ve tekrarlı işlediğinden kolay anlıyorum.
hazal-uyuk.png
Hazal Uyuk / Java & Android Yazılım Kursu 14.08.2020
Hocamız dersi uygulamalı ve tekrarlı işlediğinden kolay anlıyorum.
Ocak Ayı Eğitim Takvimi
Eğitim Programı Ders Günleri Ders Saatleri İndirim Oranı Baş. Tarihi
Bit. Tarihi
Ön Kayıt
Java & Android Yazılım Kursu Cumartesi-Pazar 14:00-18:00 % 25 30.01.2021
08.07.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Çarşamba-Cuma 18:30-21:30 % 25 25.01.2021
14.06.2021
Java & Android Yazılım Kursu Cumartesi-Pazar 14:00-18:00 % 25 30.01.2021
08.07.2021
Java & Android Yazılım Kursu Salı-Perşembe-Cumartesi-Pazar 18:30-21:30 % 25 26.01.2021
11.05.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Salı-Perşembe-Cuma 09:30-13:30 % 25 25.01.2021
13.04.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Salı-Perşembe-Cuma 14:00-18:00 % 25 25.01.2021
13.04.2021
Şubat Ayı Eğitim Takvimi
Eğitim Programı Ders Günleri Ders Saatleri İndirim Oranı Baş. Tarihi
Bit. Tarihi
Ön Kayıt
Java & Android Yazılım Kursu Cumartesi-Pazar 09:30-13:30 % 25 20.02.2021
29.07.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Çarşamba-Cuma 18:30-21:30 % 30 22.02.2021
12.07.2021
Java & Android Yazılım Kursu Cumartesi-Pazar 09:30-13:30 % 25 06.02.2021
30.04.2021
Java & Android Yazılım Kursu Cumartesi-Pazar 14:00-18:00 % 25 20.02.2021
29.07.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Çarşamba-Cuma 18:30-21:30 % 25 15.02.2021
26.04.2021
Java & Android Yazılım Kursu Salı-Perşembe-Cumartesi-Pazar 18:30-21:30 % 25 23.02.2021
08.06.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Salı-Perşembe-Cuma 09:30-13:30 % 25 08.02.2021
27.04.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Salı-Perşembe-Cuma 14:00-18:00 % 25 22.02.2021
11.05.2021
Mart Ayı Eğitim Takvimi
Eğitim Programı Ders Günleri Ders Saatleri İndirim Oranı Baş. Tarihi
Bit. Tarihi
Ön Kayıt
Java & Android Yazılım Kursu Cumartesi-Pazar 09:30-13:30 % 25 20.03.2021
26.08.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Çarşamba-Cuma 18:30-21:30 % 25 15.03.2021
02.08.2021
Java & Android Yazılım Kursu Salı-Perşembe-Cumartesi-Pazar 18:30-21:30 % 25 23.03.2021
06.07.2021
Java & Android Yazılım Kursu Pazartesi-Salı-Perşembe-Cuma 14:00-18:00 % 25 22.03.2021
08.06.2021

Sertifikasyon

Vektörel Bilişim

 

 

 Vektörel Bilişim Başarı Belgesi

4 Adet Projenin yapıldığı eğitim sonrasında sunulan projelerin niteliği göz önüne alınarak kişi BAŞARI BELGESİ alarak kurumdan mezun olabilir. Bu belge pek çok kurumun istediği bir belgedir. Bu belge içerisinde hangi konularda eğitim aldığını içermektedir. 

 

Vektörel Bilişim Üstün Başarı Belgesi

4 Adet Proje'nin Inovasyonu olan gerçekçi ve kullanılabilir standartlarda olması durumunda Kişi Kurumdan ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ alarak ayrıca portfolyo dosyası ile birlikte mezun olmaktadır. İş Bulmada bu belge 1. sırada yer almaktadır. 

 

 

Bilgi İstiyorum

Sms ve e-posta ile bilgilendirilmek istiyorum
kod

Formda yer alan 'Katılımcı Bilgileri' sekmelerini doldurmanız halinde Ön Kayıt talebiniz sistemimize ulaşacaktır. Bilgileriniz Ön Kayıt Listesine başvuru sırasına göre otomatik işlenecektir. Birden fazla eğitim konusunda, güncel olan birden fazla tarihte ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön Kayıt işlemleri sırasında, herhangi bir aksaklıkla karşılaşmanız halinde lütfen Eğitim Sorumlularımız ile iritibat kurunuz.

0312
232 60 65
top